5 Feb 2017

Forandring - vil den alltid komme?

Jeg innser at jeg tok feil i min siste post Change - et dikt

I diktet konkluderte jeg til slutt med at Change will come. Men forandringen vil ikke alltid komme. Spesielt ikke når man snakker om menneskelig oppførsel. Da kommer den sjeldent. Med mindre man ønsker en forandring selv, men selv da er det vanskelig. (MERKNAD: Men på en måte vil den komme hvis man er tålmodig, med den fremgangsmåten. Det må man i hvert fall tro og håpe på.)

Les Changes - av Tupac som et dikt. Jeg har markert de stedene jeg mener dette poenget kommer best frem. For et fantastisk dikt/sang, forresten. Han var en mann med visjoner, men som de fleste pioneerer blir man både elsket og veldig hatet. Folkefiender blir som regel det. Han maner her til en forandring. Men han hadde rett: den har ennå ikke kommet. Det er til og med så mye motstand mot den, at kandidater som Donald Trump blir valgt som president i USA. "Some things will never change", sier han. Some things never will, sier vi mens vi står midt oppi det, for "some things" tar i hvert fall ganske lang tid å forandre. Se musikkvideo i innlegget fra 2011: CHANGES

Amen.

Changes
Come on come on
I see no changes wake up in the morning and I ask myself
Is life worth living should I blast myself?
I'm tired of bein' poor & even worse I'm black
My stomach hurts so I'm lookin' for a purse to snatch
Cops give a damn about a negro
Pull the trigger kill a nigga he's a hero
Give the crack to the kids who the hell cares
One less ugly mouth on the welfare